Technika krótkiej sprzedaży

W przypadku gdy interesują nas nieco bardziej ryzykowne, lecz generujące szybszy zysk techniki inwestycyjne, należy wybrać strategię szerzej znaną jako krótka sprzedaż. Polega ona na sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych, które z kolei odkupujemy i oddajemy pożyczkodawcy. W momencie zawierania transakcji inwestor nie posiada na rachunku papierów wartościowych, lecz zobowiązany jest je dostarczyć na dzień rozliczenia transakcji. Aby tego dokonać, inwestor pożycza papiery wartościowe od instytucji, która oczywiście takie papiery posiada.

Może to być dom maklerski, fundusz inwestorski, bank lub inny inwestor. Taka pożyczka skutkuje przeniesieniem praw własności papierów wartościowych na rzecz pożyczkobiorcy. W celu zamknięcia krótkiej pozycji inwestor odkupuje taką samą ilość papierów wartościowych i zwraca je pożyczkodawcy. Tym samym zgodnie z podpisaną z pożyczkodawcą umową, inwestor ponosi opłatę z tytułu otrzymanej pożyczki.

Zyski w przypadku opisywanej strategii inwestorskiej szacowane są z różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu. Umożliwia to generowanie zysków na spadkach notowań papierów wartościowych. Należy jednak uważać na sytuację, gdy notowania nabytych papierów zyskują na wartości, ponieważ w tym przypadku nasza inwestycja zanotuje straty. Największym minusem tej techniki inwestycyjnej jest teoretycznie nieograniczona strata.

Jeżeli nie jesteśmy gotowi na takie ryzyko podczas inwestowania, to lepszą decyzją dla nas będzie strategia polegająca na spekulacji..