Rodzaje surowców naturalnych

Surowce naturalne można podzielić według kilku wskaźników. Pierwszy podział umożliwia nam wyróżnienie surowców odnawialnych i nieodnawialnych. Do surowców odnawialnych można przede wszystkim zaliczyć wodę, która nieustannie krąży w przyrodzie i zachowuje pewien cykl. Kolejnym są lasy, które poprzez swój wzrost nieustannie zapewniają drewno. Dzięki surowcom odnawialnym mamy pewność, że poszczególne gałęzie gospodarki będą nieustannie miały potrzebne produkty.

Zagrożeniem może być tylko sam człowiek, który prowadząc rabunkową gospodarkę, może doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia środowiska naturalnego. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o surowce naturalne nieodnawialne. Do tej kategorii możemy zaliczyć wszystkie paliwa kopalne, a więc węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropę naftową. Ich powstanie trwało miliony lat. Człowiek nie jest w stanie tego cyklu odtworzyć, a zasoby, z każdym rokiem, wyraźnie się zmniejszają.

Z tego powodu człowiek nieustannie poszukuje alternatywnych surowców. Będą one jednak zawsze wytwarzane sztucznie. Surowce odnawialne stanową podstawę rozwoju gospodarczego wielu regionów świata. Wydobywane z ziemi, dzięki różnym technologiom, są surowcem służącym do spalania i wytwarzania tak potrzebnej nam energii. Inny podział surowców naturalnych umożliwia nam wyróżnienie takich jak: energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne.

Do surowców energetycznych, najcenniejszych dla człowieka, możemy zaliczyć: węgiel, ropę, gaz ziemni łupki bitumiczne i bardzo rzadki uran..