Rodzaje surowców naturalnych

Surowce naturalne można podzielić według kilku wskaźników. Pierwszy podział umożliwia nam wyróżnienie surowców odnawialnych i nieodnawialnych. Do surowców odnawialnych można przede wszystkim zaliczyć wodę, (więcej…)

Czyatj dalej